kuvat
Kuvat ovat tärkeä osa arkeani. Ilmaisen itseäni pääasiassa kahdella menetelmällä: taidegrafiikalla sekä valokuvaamalla. Taidegrafiikassa minua kiinnostaa erityisesti prosessi, jossa työn eteneminen johtaa uusiin ja ennen ajattelemattomiin tuloksiin. Työ kuljettaa eteenpäin eikä prosessia voi suunnitella tarkasti ennakkoon, vaikka grafiikan menetelmät vaativat juuri suunnitelmallisuutta. Luova prosessi on mielestäni näistä syistä opettavaisimmillaan juuri taidegrafiikassa. Sattumat ovat parasta.

Samaan aikaan valokuva merkitsee minulle muistiinpanoja sekä nopeita ajatuksia ja oivalluksia. Kameran kanssa kulkiessa on helpompi havainnoida ympäristöä tietoisesti.   
Etsaus, chine collé
Monotypia muovilaatoilla
lokkiteema
lokkiteema